Schyssta byggen och sund konkurrens

Här kan du ladda hem arbetsmaterialet för er workshop.

Material för samtalen

Här laddar du ner materialet till vårens interaktiva samtal om schyssta byggen och en sund konkurrens. Samtalen syftar till att få en bild av hur det ser ut idag och hur vi vill ha det i framtiden i bygg- och anläggningssektorn. Med detta som grund kommer en brett sammansatt grupp att ta fram en strategi för det fortsatta arbetet i riktning mot en bättre bransch.

Samtalen genomförs på hemmaplan i grupper upp till 30 personer, med stöd av materialet du hittar här. Alla som vill bidra med sin kunskap, erfarenhet och dela sin bild är välkomna att delta. Resultaten från samtalen skickar ni in via ett enkelt webbformulär. Instruktioner för detta finns i materialet.

TVÅ VERSIONER
Materialet innehåller två delar där varje del tar 15 minuter. Du kan välja att ladda hem en fil där bara den första övningen finns med, eller en fil med båda. De kan genomföras var och en för sig, eller i en följd.

TEKNISK UTRUSTNING
Ni behöver tillgång till en PC eller Mac samt en skärm eller projektor. Materialet innehåller även video, vilket innebär att ni bör ha datorhögtalare eller använda ljudet i skärmen eller projektorn. Workshopmaterialet är i PowerPoint - därför behöver ni den programvaran.

FÖRBEREDELSER
- Ladda hem materialet nedan.
- Skriv ut manuset till dig själv.
- Skriv ut ett arbetsblad till varje grupp.
- Testa att presentationen fungerar på dator och skärm/projektor i god tid innan mötet, gärna dagen innan. Se till att ljudet hörs bra.
- Möblera så att deltagarna kan prata i grupper om 4-5 stycken.

ANONYMA SVAR
I materialet ombeds ni att ange en kategori ni tillhör. Exempelvis byggföretag, underentreprenör, leverantör, myndighet, byggherre/beställare, bank, försäkringsbolag etc. I övrigt är svaren anonymiserade och kommer inte att användas i några andra sammanhang eller i annat syfte.

Ladda hem här

Den här versionen passar för de flesta datorer.

SVENSK VERSION
1. Manus
2. Arbetsblad
3. Powerpoint med båda övningarna
4. Powerpoint med endast den första övningen

ENGLISH VERSION
1. Script
2. Worksheet
3. Powerpoint - both assignments
4. Powerpoint – one assignments

Version för Powerpoint 2010

Har du problem med att videon inte visas och har Powerpoint 2010 laddar du ner de här versionerna.

1. Manus
2. Arbetsblad
3. Powerpoint med båda övningarna
4. Powerpoint med endast den första övningen

Version för Powerpoint 2007 eller äldre

Om du har Powerpoint 2007 eller äldre behöver videofilerna ligga i en mapp som ligger i samma mapp som presentationen.
Ladda ner det här paketet och packa upp på din egen dator.

1. Manus
2. Arbetsblad
3. Ladda hem paketet för Powerpoint 2007 här.